Psykosyntesterapi

En väg framåt

Många kommer till terapi för att komma vidare i en situation, inre eller yttre. Att förstå ens egna och andras känslor och beteenden bättre kan göra skillnad i livet. Psykosyntesterapi kan hjälpa till med självinsikt och självkännedom, att utforska hinder och längtan.

Läka och utvecklas

Under vårt liv kan ett eller många av våra årsringar ha blivit illa tilltygade. Kanske befinner du dig just nu i en kris eller depression. En psykosyntesterapeut arbetar individanpassat och evidensbaserat med dina utmaningar i livet, stora som små.

Hitta dig själv

Ämnen som meningsfullhet och självförverkligande är vanliga i terapirummet. Vi har många olika delar i vår personlighet och kan blir vår egen dirigent med tillgång till en hel orkester istället för att leva reducerad till endast ett av instrumenten. Vi kan få tillgång till mer av vår potential.

Om Psykosyntes

Psykosyntes är inte en enskild terapimetod utan är ett integrativt och transpersonellt sätt att se på människan. Flera perspektiv hålls samman: djupet från psykoanalys och modern psykodynamisk terapi, höjden från existentiell och transpersonell psykologi, samt riktning, vilja och beteendeförändring likt KBT och ACT.

Psykosyntesens grundare uttalade en tydlig intention att alltid behålla en öppenhet för samtidens aktuella vetenskapliga och humanistiska förståelse om mänsklig utveckling. Och mycket har hänt sedan psykosyntesen grundades för över hundra år sedan. Idag kan vi jämföra det vid ett Open Source; ett system som ständigt utvecklas, är aktuell och följer psykologifältet. Här är några av de influenser och metoder som finns i dagens psykosyntes:

Neuropsykologi

Utvecklingspsykologi

Anknytningsteori

Gestaltterapi

Client Centered Therapy

Compassion Focused Therapy

Relationell terapi

AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy)

Systemisk teori och praktik

Mindfulness

Som terapiform är psykosyntesen inte legitimeringsgrundande i Sverige, såsom den är i Storbritannien och Italien där den är etablerad inom sjukvården. Psykosyntesakademin i Stockholm är dock ackrediterad av European Association for Psychotherapy, EAP, och utbildar terapeuter enligt den europeiska standarden för psykoterapeuter och counsellors.

Terapeut

Jag heter Annika Piirimets och är diplomerad psykosyntesterapeut. Jag har gått Psykosyntesakademins fyraåriga utbildning i Stockholm och tagit emot klienter sedan 2021.

Förutom terapimottagningen arbetar jag idag även inom psykiatrin, samt med transformativt lärande som konsult inom vuxenutbildning och på Legacy17.

Det praktiska

Jag arbetar huvudsakligen på Odenplans Integrerade Hälsoklinik, Upplandsgatan 38 i Stockholm. Vid behov kan sessioner ske på Zoom eller telefon.

En session är 60 minuter och kostar 750 kr ink. moms. Första sessionen är kostnadsfri.

Jag har tystnadsplikt, följer Psykosyntesakademins etiska regelverk, får regelbunden handledning och är ansvarsförsäkrad.

Jag arbetar på svenska, engelska och franska.

 

Verte

Verte betyder att se dig och att träffa dig, på spanska. Det handlar om att jag ska se just dig, den unika människa du är med dina olika aspekter. Att se, hjälpa till att göra synligt, gå bredvid, härbärgera och arbeta med både det svåra och mörka, och själfulla och ljusa.

Verte betyder grönt, på franska. Det påminner om det faktum att vi är biologiska och relationella varelser som är ofrånkomligt förbundna med natur, djur, andra människor, och för att inte tala om vår egen kropp. I en värld där tankeprocesser ofta dominerar är vi betjänta av att arbeta för en bättre balans mellan kropp, känslor, tankar och själ.

Verte är ett anagram av det finska ordet terve, som bland annat betyder frisk. Våra sår, historia och utmaningar definierar oss inte – vi är mer än dem. En depression kan vara en frisk reaktion på svåra livsförhållanden till exempel. Psykosyntesen går bortom symptomen, utforskar efter behov orsaken till dem, och har alltid en blick på det friska i människan.

Sammanhang och samarbeten

Målning och foto

Målningen längst upp på sidan är gjord av Suiko McCall. Se suiko.art.

Jewel Mirror is different from pretty much all my other work in that it is representational. While I made it, I was playing. I was allowing myself to have fun. I was really happy to be in the studio at the Marin Headlands Center for the Arts, with an ocean view from my studio. I threw myself into the colors, the movement of the ink as I breathed in around the surface, and the form emerged. For me, the creation of this paintings was about letting myself go, to let the ink lead, to release myself to the pleasure of surrender. May this painting bring you all of the joy and play and release in your heart.

Fotografiet är taget av Mattias Elfving.

Kontakt

Mottagning:

Odenplans Integrerade Hälsoklinik
Upplandsgatan 38
113 28 Stockholm

+46 707 64 54 39
annika@piirimets.se