Välj en sida

Välkommen

till psykosyntesterapi

 

Förstå

Terapi kan hjälpa till med att fördjupa förståelsen om sig själv. Att nysta i sitt inre; att se sina mönster och utforska sina känslor, beteenden och reaktioner kan göra skillnad i livet, och vara ett sätt att komma framåt i en situation som känns låst.

Bli förstådd

Under livet kan ett eller många av våra årsringar ha blivit illa tilltygade. Kanske befinner du dig just nu i en livskris eller depression. I terapi finns möjlighet att läka och få stöd. Taket är högt och ingen fråga för liten.

Fler vägar

Meningsfullhet, riktning i livet och ens potential är vanliga ämnen i terapirummet.  Vår personlighet består av många olika delar, och vi kan bli vår egen dirigent med tillgång till en hel orkester istället för att vara begränsade till ett enda instrument.

Annika Piirimets

Diplomerad Psykosyntesterapeut

Jag är utbildad vid Psykosyntesakademin i Stockholm och har arbetat som terapeut sedan 2021. Jag tar emot på Odenplan i Stockholm och online.

MER

 

Verte betyder att se dig och att träffa dig, på spanska. Det handlar om att jag ska se den både unika och universella människa du är med dina olika aspekter. Att se, hjälpa till att göra synligt, gå bredvid, härbärgera och arbeta med både det svåra och mörka, och själfulla och ljusa.

Balans

Verte betyder grönt, på franska. Det påminner om det faktum att vi är biologiska och relationella varelser som är ofrånkomligt förbundna med natur, djur – allt levande. I en värld där tankeprocesser ofta dominerar är vi betjänta av att arbeta för en bättre balans mellan kropp, känslor och tankar.

Bortom symptomen

Verte är ett anagram av det finska ordet terve, som bland annat betyder frisk. Våra sår, historia och utmaningar definierar oss inte – vi är mer än dem. En depression kan vara en frisk reaktion på svåra livsförhållanden till exempel. Psykosyntesen går bortom symptomen, utforskar efter behov orsaken till dem, och har alltid en blick på det friska i människan.

Vad är psykosyntes?

Psykosyntes är ett integrativt och transpersonellt sätt att se på människan. Flera perspektiv hålls samman: djupet från psykoanalys och modern psykodynamisk terapi, höjden från existentiell och transpersonell psykologi, samt riktning, vilja och beteendeförändring likt KBT och ACT.

Psykosyntesen grundades för över hundra år sedan och har som avsikt att vara en syntes av samtidens aktuella vetenskapliga och humanistiska förståelse om mänsklig utveckling. Den utvecklas ständigt och följer psykologifältet. En psykosyntesterapeut arbetar evidensbaserat och individanpassat. Nedan ser du några av de influenser och metoder som finns i dagens psykosyntes.

 

Som terapiform är psykosyntesen inte legitimeringsgrundande i Sverige, såsom den är i Storbritannien och Italien där den är etablerad inom sjukvården. Psykosyntesakademin i Stockholm är dock ackrediterad av European Association for Psychotherapy, EAP, och utbildar terapeuter enligt den europeiska standarden för psykoterapeuter och counsellors.

Praktisk information

Jag finns på Odenplans Integrerade Hälsoklinik i Stockholm och arbetar även online. Jag erbjuder terapi på svenska, engelska och franska.

Under 2024 är priset för 60 minuter 750 kr. Betalning sker med faktura i efterskott.

Jag har tystnadsplikt, följer min yrkesförenings etiska regelverk samt går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut och handledare.

E-posta, ring, eller fyll i formuläret nedan för att boka tid.

Att gå i terapi

Det första samtalet är ett tillfälle för dig att berätta om dig själv, dina behov och vad du önskar få ut av terapin. Du har möjlighet att ställa frågor och tillsammans pratar vi om hur dina behov kan mötas och hur terapin kan komma att se ut. Första sessionen är kostnadsfri och förutsättningslös, det vill säga att du inte behöver bestämma dig direkt om du vill fortsätta, utan får tid att känna efter.

Hur ofta och hur länge man går i terapi varierar. Det är vanligt att man ses oftare i början för att sedan ses med längre mellanrum.

 

Varmt välkommen!

+46 707 645439

Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

annika@piirimets.se